10 ARALIK 2019 TARİHLİ VE 30974 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

10 Aralık 2019 Tarihli ve 30974 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
10 Aralık 2019 06:30

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik

–– Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/30)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8700 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2019 Tarihli ve 2015/9496 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/15421 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

bingolgundem.net
Bu haberin tüm hakları bingolgundem.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...