27 KASIM 2019 TARİHLİ VE 30961 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

27 Kasım 2019 Tarihli ve 30961 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
27 Kasım 2019 00:58

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği (SHY-ÖLÇÜ)

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1)

–– Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/35)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/4450 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/17914 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

bingolgundem.net
Bu haberin tüm hakları bingolgundem.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...