KKYDP BİLGİLENDİRME SEFERBERLİĞİ

BİNTSO ile Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğün’den Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Seferberliği
05 Eylül 2019 13:30

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Ekonomik Yatırımlar/Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 13. Etap Başvuruları 2 Ağustos 2019 başladı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberinin yayımlanmasından sonra Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bingöl TSO Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Bu bilgilendirme toplantısının sadece il merkezinde yapılmasını yeterli bulmayan BİNTSO ve Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü KKYDP Bilgilendirme Seferberliği başlatarak Solhan ve Karlıova ilçelerimizde bu desteklerle ilgili bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

BİNTSO ve Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü KKYDP Bilgilendirme Seferberliğinin ilk ayağı 2 Eylül’de Solhan ilçemizde ikinci ayağı ise 3 Eylül’de Karlıova ilçemizde gerçekleştirildi. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BİNTSO tarafından yapılan bilgilendirme toplantısının açılış konuşmalarını yapan Bingöl TSO Başkanı Mahmut AYAS: Tarım ve Orman Bakanlığımızın 13. ETAP KKYDP kapsamında Bingöl ili ve ilçelerinde projelerin sunulması ve desteklerle ilimizde katma değerli üretim altyapısının güçlendirmesi ilimiz açısından önem arz etmektedir. Özellikle SÜTAŞ Yatırımı ile ilimizde tarım ve hayvancılık sektörü hızlı bir ilerleme kaydedecek olup bu yatırımın çiftçilerimize doğrudan fayda sağlayacağı gibi çiftçilerimiz ve tarım alanında üretim yapacak yatırımcılarımızın da bu altyapıyı oluşturma konusunda gerekli adımları atması gerekmektedir dedi. Açılış Konuşmalarının ardından Bingöl İl tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü ve teknik personelleri proje başvuru koşulları ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler. Bilgilendirme sunumu ardından soru cevap bölümü ile devam etti.

Resmi Gazetede yayımlanan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenme programının içeriği ve son başvuru tarihleri:

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Kırsal Kalkınma

Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)” 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır

Bu tebliğ ile ilimizde Hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım konuları;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar projelerini internet üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Programın ilimiz müteşebbislerine ve tarım sektörüne azami katkıyı sağlaması için gerekli bilgilendirme ve yayın çalışmaları Uygulama Rehberinin Bakanlığımızca yayınlanmasını müteakip gerçekleştirilecek olup, programın detayları ve proje hazırlanması ile ilgili konularda “İl Proje Yürütme Birimi” tarafından yatırımcılarımıza gerekli bilgi desteği sağlanacaktır.

BİNGÖL GÜNDEM

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...