YEM GİRDİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞLER SAĞLANACAK

Yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla İl Müdürlüğümüzce DAP  Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan proje kabul görmüş;  03.12.2019 tarihinde Erzurum İli DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığında taraflarca protokoller imzalanarak; Projeye 600.000 TL ödenek tahsisi gerçekleşti. 
05 Aralık 2019 08:51

Konuya ilişkin Açıklamalarda bulunan İl Müdürü BAHADIR: "Topoğrafik bakımdan dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olan ilimizdeki toplam tarım arazisi 141.129 hektar olup yem bitkileri üretimi 8.283 hektarlık alanda  (%5,8) yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde%25-30 olan yem bitkileri ekiliş alanları ana gelir kaynağının hayvancılık olduğu ilimizde çok düşük kalmaktadır. Büyükbaş hayvan işletmelerinin tamamına yakını küçük ölçekli aile işletmeciliği olan İlimiz hayvancılık sektörünün rekabet gücünü koruyabilmesi ya da artırabilmesi için yem bitkileri ekiliş alanlarının ve üretim miktarlarının artırılması gerekmektedir.

Projenin uygulamaya geçmesiyle, hayvancılık işletme giderlerinin yaklaşık%60-70'ni  oluşturan yem girdi maliyetlerinde düşüşler sağlanacak olup kar marjı artacaktır. İlimizin ana gelir kaynağının hayvancılık olduğu dikkate alındığında; bu hayvanların beslenmesi için gerekli olan nitelikli kaba yem ihtiyacının çayır,  mera ve tarla arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanlarından sağlanması gerekmektedir. Çayır ve meralardan maksimum derecede yararlanılmasına rağmen ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretimi; tarım arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanlarını ve üretim miktarı artırılarak İlimiz için önemli bir istihdam kaynağı olan hayvancılığın karlı bir üretim sektörü haline gelmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kaliteli kaba yem üretiminin artırılması sağlanacaktır. 

Son üç yılda özellikle yem bitkileri üretim sahasının daha da arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sadece 2019 yılında yem bitkileri üretim alanımız 8.000 dekardan 15.000 Bin dekar alana ulaşmış durumdadır. Her geçen gün yem bitkileri üretim alanlarımızın artması ve çeşitlenmesiyle hayvancılığımız hem sayısal hem kalitatif artış göstermektedir. Bunda 2019 yılında başladığımız çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin payı da büyüktür. Bu vesile ile Proje de emeği geçen her daim  desteklerini hissettiğimiz  Bingöl Valimiz Sayın Kadir EKİNCİ Beyefendiye ve DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Adnan DEMİR'e  teşekkür ediyor; Projemizin Bingöl'lü çiftçilerimize  hayırlı olmasını temenni ediyorum "  dedi

BİNGÖL GÜNDEM

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...