bingolgundem.net
KÜNYE BİLGİLERİ
Sahibi
İZDÜŞÜM MEDYA
Genel Yayın Yönetmeni
Rüştü Nesip Çiftçi
Hakkımızda
Sorumlu
Vergi Kimlik No
9950522814
Ticaret Sicil No
445